På verdensbasis lever millioner av barn og kvinner i voldelige hjem.

Også i Norge er vold innad i familien utbredt. I følge SSB gjelder inneholder sjette anmeldelse om vold mishandling i nære relasjoner.  Hele 3.450 tilfeller ble anmeldt i fjor, og tallene har økt for hvert eneste år siden SSB begynte å føre statistikk i 2006.

Bildene du skal få se nedenfor ble laget som en kampanje for VG. Det viser så godt hvorfor vold i familien kan være vanskelig å oppdage.

Mange par kan tilsynelatende se helt normal ut fra utsiden. 

Men dersom man hadde fått sett par «fra alle vinkler» ville man blitt sjokkert over hvor mange som har en falsk fasade. 

Det er også viktig å tenke over at vold i nære relasjoner sjelden anmeldes. Også familiemedlemmer eller venner som vet om at det foregår vold i en familie, vegrer seg for å anmelde det.

Dersom du har kjenner noen som lever i et voldelig forhold, om det så er menn, kvinner eller barn; ta kontakt med politiet.

Del saken videre for å øke bevisstheten rundt vold i nære relasjoner.

Levert i samarbeid med Sosialnytt

Klikk LIKER for å få med deg neste sak fra Evanova!

SISTE NYTT