Karen og Brian Wollman var innstilt på at deres sønn ikke ville overleve fødselen.

Legene hadde oppdaget at gutten hadde Down syndrom, samt livstruende væsker i kroppen. Det var stor sannsynlighet for at han ville være dødfødt.

Men det som skjedde var helt uffattelig, både for foreldrene og legene. Sønnen levde da han ble født, han pustet. Men faren var ikke over. De indre organene sviktet. Karen ba da legene om å gi henne og sønnen en liten stund sammen, hun ville danne et minne med sønnen sin før han døde.

Det som så skjer er et uforklarlig mirakel som rører oss dypt. 

Levert i samarbeid med Sosialnytt

Klikk LIKER for å få med deg neste sak fra Evanova!

SISTE NYTT