10 gode venner går ut for å spise middag sammen. Regningen blir 1.000 kr.

Regningen deles på samme måte som man betaler skatt:

– De fire første (de fattigste) betaler ingenting
– Den 5. betaler 10 kr
– Den 6. betaler 30 kr
– Den 7. 70 kr
– Den 8. 120 kr
– Den 9. 180 kr
– Den 10. personen (den rikeste) betaler 590 kr.

De 10 personene spiser middag på restauranten hver dag og er fornøyd med oppgjøret på 1000 kr. En dag sier restauranteieren:

– Dere er så gode kunder så jeg vil gi 200 kr rabatt på middagen deres fremover

En middag for 10 personer koster nå 800 kr og man skal fortsatt betale middagen slik skatten betales.

De første 4 påvirkes ikke. De får fortsatt spise gratis. Men hva med de andre 6? Hvordan skal man dele på en rabatt på 200 kr slik at alle får sin del? De innser at 200 kr delt på 6 blir 33,33kr. Om man trekker det beløpet bort i fra alles regning så får den 5. og den 6. personen betalt for å spise.

Restauranteieren foreslår at det riktige vil være å redusere hvert persons regning proposjonelt. Han rekner så ut hva hver person skal betale.

Resultatet blir:
– at nå får til og med den 5.personen spise gratis.
– Den 6. må betale 20 kr.
– den 7. betaler 50.
– den 8. betaler 90.
– den 9. betale 120 kr.
og til slutt:
– den 10 ende, betaler nå 520 kr i stedet for 590 kr.

LES OGSÅ  Simon blir SÅ irritert etter korets opptreden… Men årsaken er helt forståelig!

Alle får en lavere pris enn opprinnelig regning og nå får i tillegg 5 av personene spise gratis. Utenfor restauranten begynner likevel gruppen å diskutere.

«Jeg sparer bare 1/10 av rabatten på 200 kr» sier 6.personen, peker på den 10. og sier: «men han sparer 70 kr»

«Riktig, jeg tjener bare 1/10 av det han gjør, også får han 7 ganger så mye rabatt som meg, det er urettferdig» sier den 5.personen.

«Det er helt sant, hvorfor skal han som har så mye penger få 70 kr tilbake, når jeg bare får 20 kr, de rike skal alltid ha mest» sier den 7. i forbannelse-

«Vent nå litt» (sier de 4 første som spiste gratis); «Vi får jo ingenting igjen av prisreduksjonen, dette systemet er laget for å utnytte de fattige og gir mest til de rike»

De 9 personen står nå og skuler sint på den 10. og anklagene om å utnytte de fattige, om griskhet og egoisme hagler.

Neste kveld kommer ikke den 10.personen til middagen. Like greit tenker de 9 andre og setter seg til bords. Når regningen kommer oppdager de noe rart.

De mangler 520 kroner…..

Kjøp koselige plakater til hjemmet

plakatbar
Klikk LIKER for å få med deg neste sak fra Evanova!

SISTE NYTT