Svensk forskning viser at veiene hadde blitt tryggere dersom det var flere kvinnelige bilister.

Den svenske avisen Metroexpress mener at flere kvinner burde ta rollen som sjåføren i familien, da hadde det blitt færre ulykker i trafikken.

Den svenske undersøkelsen viser at det stort sett er mannen i et parforhold som kjører. Bare 17% av alle par deler likt på å være sjåfør. I åtte av ti par er det mannen som er forholdets faste sjåfør.

Monica Green er talsperson for Sveriges forening for trafikksikkerhet, hun mener at kvinner nå må ta grep:

«Kvinner er bedre til å kjøre bil, de er mer oppmerksom og forsiktige enn menn. Det er også viktig at kvinnen bevarer sin frihet og kjører bil, selv når familiene begynner å bli eldre.»

Kvinner undervurderer sine evner

I den svenske undersøkelsen kommer det frem at menn er involvert i 75% av alle dødsulykker i Sverige.

Dersom vi ser til Norge så viser denne tabellen at det her er 37% sjanse for at det er en kvinne bak rattet i en ulykke, mens det er 63% sannsynlighet for at det er en mann.

At det er flere menn som kjører bil enn kvinner, og dermed blir involvert i flere ulykker kan være en forklaring på tallene. I den svenske undersøkelsen mente imidlertid 41% av deltakerne i studiet at kvinner rett og slett er tryggere sjåfører.

Undersøkelsen peker på at menn ofte overvurderer sine egne kjøreegenskaper, og derfor kjører fortere eller tar større risiko enn de klarer å håndtere. For kvinner gjelder det motsatte, de undervurderer ofte sine egenskaper og kjører derfor roligere.

Hvem sitter vanligvis bak rattet i din familie? 

Levert i samarbeid med Sosialnytt. 

Klikk LIKER for å få med deg neste sak fra Evanova!

SISTE NYTT