Undersøkelse: Småbarnsmødre har 2,5 fulltidsstillinger. Gjennomsnittlig arbeidstid i uken? 98 timer!

Populære

Hvem sa at det å være en mamma er enkelt?

I følge Working Mother har det nylig blitt utformet en undersøkelse som har sett på hvor mye småbarnsmødre egentlig jobber. Man har da sett på antall timer med lønnet arbeid, samt antall timer som går med til plikter i hjemmet.

Summen blir i gjennomsnitt 98 timer(!) i uken. Dette tilsvarer, over to fulltidsstillinger. Dette inkluderer alt av forskjellige møter rundt barna, kjøring til aktiviteter, matlaging, stell, osv.

Studiet har tatt utgangspunkt i 2000 amerikanske kvinner som har barn i alderen 5 til 12 år. Undersøkelsen viser at kvinner i denne situasjonen vanligvis begynner dagen sin 06:23 og ikke er ferdig med arbeid eller plikter i hjemmet før rundt 20:31 på kvelden. Et ganske heftig skift..

Så på mange måter kan man si at småbarnsmødre egentlig aldri har fri. De er stort sett alltid «på vakt», men det er vel en del av det å være en mamma?

– Resultatet av denne undersøkelsen viser hvor krevende morsrollen kan være, og hvor mange oppgaver den består av, sier Casey Lewis til Yahoo! News.

Hva med fedrene?

Tidligere undersøkelser viser at mødre fremdeles er de som tar mesteparten av hjemmets oppgaver, spesielt når det gjelder barnepass. Heldigvis går pendelen for mannen oppover, menn bidrar meg og mer på hjemmebane, men i følge CNBC er det altså kvinnene som bærer den tyngste børen.

I undersøkelsen som var gjort i forhold til de 98 timer lange arbeidsukene, svarte fire av ti kvinner at de følte at livet var «en uendelig rekke av oppgaver.» Flesteparten av kandidatene svarte at de i løpet av ett døgn hadde rundt en time til alenetid.

Levert i samarbeid med Sosialnytt

Siste