Om Evanova

Verden er full av historier. Og mange av dem fortjener å bli fortalt.

Evanova kan ikke fortelle dem alle. Men vi våger å påstå at vi forteller mange av de beste. Felles for alle er at de på en eller annen måte berører eller gir deg nyttig informasjon.

Historiene du finner her kan røre deg, opprøre deg eller kanskje også forføre deg. Noen av dem vil løfte humøret ditt. Andre vil treffe deg midt i magen, slik de traff oss første gang vi så dem.

Evanova er ikke et tradisjonelt nyhetsnettsted. Her finnes ingen store redaksjoner. Det er kun et fåtall personer som driver siden – med et sterkt ønske om å dele gode historier og nyttige tips med deg.

Vi etterstreber å sjekke troverdigheten i hver historie vi publiserer. Ta gjerne kontakt og gjør oss oppmerksom dersom du finner feil eller villedende informasjon i sakene våre.

Ta det for hva det er: En samling gode historier, og en rekke nyttige tips.

Vi leverer historier i samarbeid med Sosialnytt.