Danmark ønsker pant på plastposer. Sverige er allerede i gang. Et miljørettet tiltak som Norge burde innført?

Populære

De siste månedene har den norske befolkning trått til for å fjerne plast og søppel fra norske bukter, viker og strender.

Det ble virkelig satt fokus her til lands på problematikken rundt forsøpling i havet, da en hval strandet på Sotra utenfor Bergen. I følge NRK Hordaland hadde hvalen intet mindre enn 30 plastposer i magesekken. Hvalen var helt tom for næring, all plasten hadde hopet seg opp og skapt en propp i hvalens fordøyelsessystem.

Mer plast enn fisk

Også på verdensbasis har mennesker begynt å våkne. En rapport har slått fast at med dagens utvikling så vil det i 2050 finnes mer plast enn fisk i havet.

I følge FN havner over 8 millioner tonn plastsøppel i verdenshavene, hvert eneste år.

Pant på plastposer

TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse i Danmark, på vegne av Danmarks naturfredningforening. Her har danskene blitt spurt om de synes det vil være et godt miljøtiltak å innføre pant på plastposer, for å redusere forsøplingen. Hele 68% svarte at dette er et ønsket tiltak.

Naturfredningforeningen mener at en slik panteordning vil føre til at langt færre mennesker kaster posene fra seg. Det kan også bidra til at mennesker plukker med seg poser som flyter i naturen, akkurat som man ser med flasker i forhold til flaskepant.

Sine Beuse Fauerby jobber som seniorrådgiver i naturfredningforeningen. Hun sier til politiken at man også kunne innført et panteordning på flere ting enn plastposer.

I Sverige har det allerede blitt innført panteordninger. Den svenske butikkkjeden Hemköp har innført panteordning på sine poser, her får kundene en krone for hver plastpose de leverer inn.

Bør Norge innføre et nasjonalt pantesystem på plastposer? Del din mening i kommentarfeltet på Facebook! 

Kilde: Sosialnytt

Siste