Folk over hele landet har blitt forsøkt svindlet – ikke ring tilbake til disse numrene!

Populære

Det er ikke få nordmenn som er blitt forsøkt svindlet i det siste. Det er forskjellige numre som ringer, men nylig har de fleste startet på +88216.

Målet til svindlerne er å få deg til å ringe tilbake!

Det blir mer og mer populært å bruke automatiske oppringninger for svindlere. De vil ringe deg med bare ett ring, slik at du skal ringe tilbake. Dersom du gjør det, vil du bli belastet for samtalen.

Kommunikasjonssjef Caroline Lunde i Telenor forteller til Tek.no at dette er en av de klassiske formene for telefonsvindel. »Wangiri» er et begrep som blir brukt om dette og på Japansk betyr det »ett ring».

Caroline Lunde, kommunikasjonsjef i Telenor. (Foto: Telenor)

Det er vanskelig å gi et eksakt tall på hvor mange som er blitt forsøkt svindlet, men Telenor anslår at det er flere titalls tusen som har blitt rammet.

Telenor tok raskt ansvar når de fant ut at det florerte med svindlerforsøk mot deres kunder. De blokkerte muligheten for sine kunder til å ringe tilbake til alle numre som startet med +88216.

Du kan uproblematisk ta telefonen, men ikke ring tilbake!

Det er vanlig å tro at man kan bli belastet av å ta telefonen, men det stemmer ikke. Den eneste måten du kan gå i fellen på er å ringe opp igjen til svindlerne. Da er det ditt ansvar å vite hvem det er du ringer til. Vær kritisk og søk gjerne opp numrene på Internett for å få en pekepinn på hvem som ringer deg.

Du kan også blokkere et nummer dersom det ringer deg gjentatte ganger og åpenbart er et utenlandsk eller misstenkelig nummer. Da følger du denne prosedyren:

«Trykk på informasjons-tegnet ved siden av det aktuelle telefonnnummeret, bla helt ned og velg muligheten Blokker».

Vi setter pris på om du deler innlegget og varsler dine venner og familie slik at færrest mulig opplever å bli svindlet!

Siste